The Life And Times of (Mostly) Armenian Words

Click here to view the video presentation

Click here to view the video presentation

3 comments
 1. Etymology-Sdookapanoutyoun

  I'm glad to see Jirair Tutunjian will once again talk about Armenian etymology. Last year's lecture was packed with fascinating facts and was delivered in a packed AGBU room. I hope as many, if not more, attend this year's "class".
  Vahakn

 2. Never Miss Jirair’s Talks

  If there is one advice I can give to anyone interested in the Armenian language, it is to never miss a talk given by Jirair Tutunjian.

  The esteemed editor of Keghart.com is an erudite and expert treasure-hunter in the landscape of history and evolution of our language (and other ones as well).

  Whenever I meet Jirair, even for a casual conversation, I always learn something new. When I attended his talk last year, his findings sent me off into my own etymological journeys.

  Jirair is therefore not just an enthusiast, he is a true teacher who loves to share his findings.

  I hope to see him in Montreal again.

  Paregamoren

  VLA

 3. An interesting Topic

  This is such an interesting topic. I've always had a great passion for old languages and believe they are very much part of our modern languages. I am studying Hebrew and enjoying it.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Արշակ Չոպանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված «Դարից երկար» խորագրով ցուցահանդես

Նառա Դանիելյան, Երևան, 13 Հոկտեմբեր 2022 Վերջերս Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում մեկնարկեց հայագիտական միջազգային գիտաժողով՝…
Read More