The March 2008 Tragedy and I

The statement appearing below, initiated by  www.yerevan2008.org, is presented to the attention of the public:

I, as an Armenian, a citizen of Armenia or not, personally feel responsible for the loss of ten human lives on March 1st and 2nd of 2008 as a result of the brutal dispersal of the protesters who did not agree with the published results of the Presidential election. As an individual who considers Armenia homeland, I take responsibility for failing to develop a more humane rule in independent Armenia. I extend my sincere condolences to the relatives of the victims, and feel ashamed and indignant that even a year after those criminal acts nobody has been indicted for killing ten people, nine of whom being unarmed protesters, and at least three killed due to gross violations in the use of special means by policemen.

Please click here  to view the text in Armenian, Russian & French, and to endorse the statement if you agree with the content.

 

The statement appearing below, initiated by  www.yerevan2008.org, is presented to the attention of the public:

I, as an Armenian, a citizen of Armenia or not, personally feel responsible for the loss of ten human lives on March 1st and 2nd of 2008 as a result of the brutal dispersal of the protesters who did not agree with the published results of the Presidential election. As an individual who considers Armenia homeland, I take responsibility for failing to develop a more humane rule in independent Armenia. I extend my sincere condolences to the relatives of the victims, and feel ashamed and indignant that even a year after those criminal acts nobody has been indicted for killing ten people, nine of whom being unarmed protesters, and at least three killed due to gross violations in the use of special means by policemen.

Please click here  to view the text in Armenian, Russian & French, and to endorse the statement if you agree with the content.

 

You May Also Like
Read More

ԱՅԼԱԽՈՀ

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, 3 Մարտ 2021 «․․․Օ˜ վաշխառու ճորտեր, հացկատակնե՛ր  մթին Մեր ժառանգած գանձի, օ˜ վատնիչներ յետին……
Read More

Մենք Ենք Տերը Մեր Երկրի…

Գարեգին Չուգասզյան, 168.am,  Երեւան, 8 Օգոստոս 2016   Տարբեր մերձքաղաքական շրջանակներ, տարիներ շարունակ, ինչ-ինչ մղումներից ելնելով, դավադրական տարբեր տեսությունների հիման…
Read More