The Voice of Duduk

"To honour the victims of the Armenian Genocide as well as celebrate Armenian Culture through its music."

Tigran Alexanyan, Andrew Cronshaw and Cevanne
"in an unforgettable evening of beautiful music"

"To honour the victims of the Armenian Genocide as well as celebrate Armenian Culture through its music."

Tigran Alexanyan, Andrew Cronshaw and Cevanne
"in an unforgettable evening of beautiful music"

You May Also Like

ՁՕՆ ՔԵՍԱՊԻՆ

Խմբերգ   Խօսք և Երաժշտութիւն Մարտիրոս Մարտիրեանի Լիբանան, Մայիս 2014 Մեր սրտէն բխած, քեզ՝ ցաւի նուագ… Կիլիկեան աշխարհի…
Read More