Towards Positive Action (video presentation)

If you can’t see the video, check the top part of this screen and click on the yellow bar, then install the ActiveX it mentions.
Duration of video: 59min

after about 10min of playing, you will be able to fast-forward/rewind
 

If you can’t see the video, check the top part of this screen and click on the yellow bar, then install the ActiveX it mentions.
Duration of video: 59min

after about 10min of playing, you will be able to fast-forward/rewind
 

You May Also Like
Read More

Մեր մտքերը Հայաստանում են․ ռազմական դրությունն ու օտարության մեջ գտնվող հայերը

Մարիամ Մուղդուսյան, Տորոնտո, 27 Սեպտեմբեր 2020 Ադրբեջանի կառավարությունը սանձազերծել է լայնատարած պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հանրապետության դեմ՝…
Read More