Մեկնաբանութիւններ՝ լրագրող Ժիրայր Թիւթիւնճեանէն

Սաղիմահայ ծագումով գանատահայ անուանի լրագրող Ժիրայր Թիւթիւնճեան հանրութիւնը հետաքրքրող ընթացիկ խնդիրներու մասին իր մեկնաբանութիւնները կը յայտնէ HorizonArmenianTV-ի եթերով: Հաղորդավար՝ Մարք Սարեան: Հարցազրոյցի ընթացքին կը շօշափուին Նուրհան պատրիարքի, Արցախի, Հայաստանի Հանրապետութեան, հայութեան ապագայ արեւելումի եւ հայկական մամուլի հետ առնչուած հարցեր: Այս երիզը արձանագրուած էր շուրջ երկու շաբաթ առաջ: Ըստ նորագոյն տուեալներու (Դիմատետր-Facebook) Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան դիւանատունը չեղեալ յայտարարած է «Կովերու պարտէզ»ը 99 տարիով վարձակալութեան տալու համաձայնագիրը:
Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Բեռլինում գրուեց իրաւագիտութեան պատմութիւն , մահափորձից Մինչեւ ՄԱԿ ի ցեղասպանութեան համագումարը

Կամքէ անկախ պատճառներով, ուշացումով եւ կարգ մը յապաւումներով կը հրատարակենք ներքոյիշեալ թղթակցութիւնը՝ հայցելով հեղինակին՝ Դոկդ. Ժիրայր Քոչարեանին ներողամտութիւնը:…
Read More