U. S. House Panel Recognizes the Genocide of the ArmeniansReuters
, 4 March 2010

A congressional panel voted on Thursday to label as "genocide" the World War One-era massacre of Armenians by Turkish forces, despite pressure from the Obama administration and Turkey to drop the matter.

The controversial measure passed the House of Representatives Foreign Affairs Committee in a closer-than-expected vote of 23-22.Reuters
, 4 March 2010

A congressional panel voted on Thursday to label as "genocide" the World War One-era massacre of Armenians by Turkish forces, despite pressure from the Obama administration and Turkey to drop the matter.

The controversial measure passed the House of Representatives Foreign Affairs Committee in a closer-than-expected vote of 23-22.

The issue puts President Barack Obama between NATO ally Turkey, which rejects calling the events genocide, and an important U.S. Armenian-American constituency and their backers in Congress ahead of a November congressional election.

Turkey had warned its ties with the United States would be damaged and Ankara’s efforts to normalize relations with Armenia could be harmed if the resolution passed, even though the vote was non-binding.

You May Also Like
Read More

Սեւրի Դաշնագրի 100-ամեակ

Ս.Դ.Հ.Կ.-Հ.Յ.Դ.-Ռ.Ա.Կ. միացեալ յայտարարութիւն Այսօր կը լրանայ Դաշնակիցներու եւ Թուրքիոյ միջեւ խաղաղութեան՝ Սեւրի Դաշնագիրի ստորագրութեան հարիւրամեակը։ Սեւրի Դաշնագիրը միակ…
Read More