UK’s Media Reports on Genocide of Armenians

Reporting the Genocide in the UK Press

 

Reporting the Genocide in the UK Press

 

 

3 comments
 1. Անսահման ուրախութեամբ իմացայ

  Անսահման ուրախութեամբ իմացայ թէ դասախօս եւ անկախ հետախուզող Քաթիա Փելթեքեան պիտի ներկայացնէ իր երկրորդ կոթողային աշխատութիւնը։ Այս եւ նախորդ հատորը շառաչուն ապտակ մըն է բոլոր վա՜յ պատմաբաններուն եւ քաղաքական ու տնտեսական զանազան շահերու հետամուտ  մարդկանց երեսին, մարդիկ, որոնք ստորնաբար կ՚ուրանան հայկական Ցեղասպանութիւնը՝ հակառակ պատմական ու վաւերագրական հազարաւոր վկայութիւններու։
   
  Յաջողութիւն Քաթիային եւ շնորհաւորութիւններս keghart.com-ի Գանատայի անձնակազմին:
   
  Եղբայրաբար՝
   
  Մինաս Գոճայեան

  Լոս Անճելըս

 2. Առաջարկ

  Սիրելի բարեկամներ
  Սրտանց ընթերցում եմ Ձեր կայքի բոլոր հոդվածները, սակայն հաճելի կլինի, եթե տեղակայեք նաև գրական էջ ձեզ մոտ: Կարծում եմ ավելի ընդգրկուն կլինեն ընթերցողները:
  Պատրաստ եմ նաև թղթակցել:
  Սիրով ու հավատով

 3. Katia Deserves Maximum

  Katia deserves maximum support and praise for her excellent research of the Armenian Genocide in the British press at the time. Her meticulous work and commitment do her and our nation proud.

  It's a pity and a  shame that no entity–be it a person or an organization–offered her any help regarding the expenses she incurred during her research. Among other expenses, she had to spend a considerable amount time in the UK to do her research plus pay to print the book. She has done all these through her savings. It's an indictment on our nation's commitment to our sacred cause.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Երկու Դրօշակ

Հրայր Ճէպէճեան, Ազդակ, 2 Մարտ 1910 Նիկոսիոյ Փաֆոս Կէյթ շրջանին մէջ կը գտնուի մարոնի համայնքի եկեղեցիներէն մէկը: Նկատի…
Read More