You May Also Like
Read More

Տագնապներ…

Սամվել Խալաթյան, Երևան, 2 Ապրիլ 2022 Վաղուց, շա՜տ վաղուցվանից, մի կանխազգացում կա մեջս, իբրև՝ կանխազգացումներս կատարվում են: Այդ…
Read More