What’s Old is New Again

1 comment
 1. After you are vaccine damaged, if you complain about symptoms you will be REQUIRED to take psychiatric medications until your “disorder” is cured (i.e. you stop complaining)

  https://fromthetrenchesworldreport.com/after-you-are-vaccine-damaged-if-you-complain-about-symptoms-you-will-be-required-to-take-psychiatric-medications-until-your-disorder-is-cured-i-e-you-stop-complaining/295540

  NY Times Editor Carlos Tejada Dies of Heart Attack Hours After Moderna ‘Booster’
  https://www.informationliberation.com/?id=62765

  To learn more about vaccine injuries and conflicts of interest, visit:
  https://www.icandecide.org/covid-19-vaccines/

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Անցումներու Հիւսիսափայլը

                                                       Յուշախօսական «Մարգարէն»ի վերահրատարակութեան առիթով Վիգէն Լ. Ադդարեան, Abaka Weekly, Մոնթրէալ 17 Ապրիլ 2022 Անցումները մեր կեանքերուն այն…
Read More