What’s Old is New Again

1 comment
 1. After you are vaccine damaged, if you complain about symptoms you will be REQUIRED to take psychiatric medications until your “disorder” is cured (i.e. you stop complaining)

  https://fromthetrenchesworldreport.com/after-you-are-vaccine-damaged-if-you-complain-about-symptoms-you-will-be-required-to-take-psychiatric-medications-until-your-disorder-is-cured-i-e-you-stop-complaining/295540

  NY Times Editor Carlos Tejada Dies of Heart Attack Hours After Moderna ‘Booster’
  https://www.informationliberation.com/?id=62765

  To learn more about vaccine injuries and conflicts of interest, visit:
  https://www.icandecide.org/covid-19-vaccines/

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Բաց նամակ Զորի Բալայանին

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, Հունիս 2012 “…հայ մտավորականությունից սպասվում է համարձակություն, խոհեմություն, ապագայի իրական վտանգի խորը տեսողություն, որպեսզի դուք…
Read More