World Teachers’ Day

1 comment
  1. The Brain and Gomidas

    I would appreciate if a reader or Dr. Berge would shed light about the title of this presentation.
    Is it a medically-based presentation? Does "the development of the brain" imply a presentation of scan or medical images of the brain as it develops? What about "the formation of Gomidas"? Is Gomidas the person we know? Is Gomidas also a medical term that has to do with the development of the brain? I found the title confusing.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

ՑՆՈՐՔ

Յարգելով խօսքի եւ  կարծիքի ազատութեան սկզբունքը՝ ստորեւ մեր ընթերցողներուն կը ներկայացնենք մեր աշխատակիցներէն Ռուբէն Յովակիմեանի մեկնաբանութիւնը՝ ունենալով հանդերձ…
Read More