Գօշ գիւղի համայնքային կեդրոնին բացումը

Ասպետ եւ Այտա Փողարեաններու սխրանքը

Գէորգ Նաթալի (Եազըճեան), Գօշ գիւղ, 1 Հոկտեմբեր 2022

Շաբաթ, 1 հոկտեմբեր 2022-ին, 15 հոգիով Երեւանէն միքրոպասով ուղղուեցանք Տաւուշի մարզի Գօշ գիւղ՝ ներկայ ըլլալու գիւղի «Գրիգոր եւ Կարապետ Մելգոնեան» համայնքային կեդրոնի բացման արարողութեան: Շուրջ 100 հոգի հաւաքուած էր կեդրոնի դռան առջեւ, հաւանաբար կէսը՝ Նիկոսիոյ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 1960-1980-ական թուականներու շրջանաւարտներ: Անոնց, աշխարհասփիւռ ուրիշ մելգոնեանցիներու, նաեւ սփիւռքահայ անհատ բարեգործներու նուիրած գումարներով հիմնովին նորոգուած մեծ տունը այսուհետ պիտի ծառայէ գիւղի բնակիչներու, մասնաւորաբար նոր սերունդի գեղագիտական, մարդկային եւ ազգային դաստիարակութեան:

Յուզիչ էր տեսնել գրկախառնումը զիրար տասնամեակներով չտեսած նախկին համադասարանցիներու: Ալ ո՞ւր, եթէ ոչ հայրենի հողի վրայ պէտք է աշխարհով մէկ սփռուած հայը հանդիպի իր սիրելիին:

Կեդրոնի բացմանը ներկայ էր Դիլիջանի քաղաքապետ Դաւիթ Սարգսեանը:

Համայնքային կեդրոնի նորոգման գաղափարը կը պատկանի Ասպետ եւ Այտա Փողարեան մելգոնեանցի ամոլին: Նախկին եթովպահայ ու իրանահայ, այնուհետ ԱՄՆ հաստատուած զոյգը, որոշում կայացուցած է հաստատուիլ Գօշ գիւղը եւ սեփական օրինակով նպաստել Հայրենիքի բարգաւաճման: Բարեբախտութիւն է, որ անոնց ծրագիրները կը վայելեն աջակցութիւնը գիւղապետ Գէորգ Ամիրխանեանի: Փողարեաններու կողքին, վերջինս գործնապէս ալ, իր աշխատանքային ժամերէն ետք մասնակցած է նորոգման աշխատանքներուն՝ շաղախի պատրաստում, պատերու ծեփում, էլեկտրական, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման ցանցերու անցկացում եւ այլն:

Ժամը 14-ն է: Գիւղացի աղջնակ մը եւ տղեկ մը իրենց հնչեցուցած բանաստեղծութեամբ կը յայտարարեն արարողութեան սկիզբը: Փողարեաններն ու գիւղապետը ապա վար կ’առնեն մուտքի դռան աջին տեղադրուած, «Գօշի Գրիգոր եւ Կարապետ Մելգոնեան համայնքի կենտրոն» գրութեամբ քարէ ցուցանակը ծածկող սաւանը՝ ներկաներու ծափողջոյններուն տակ: Բոլորը ներս կը մտնեն: Ընդարձակ, ձիւնաթոյր մաքրութեամբ մեծ սրահին սեղանները կը յորդին գիւղացիներու պատրաստած ուտելիքներով: Գօշավանքի հոգեւոր հովիւ Տէր Թադէոս քահանայ Թադէոսեանը, նախքան տան կարգը կատարելը, կու տայ շատ իմաստալից քարոզ մը՝ առակի տեսքով.

– Ծերացած թագաւորը, մտահոգ իր երկրի գալիքով, կը փափաքի գիտնալ, թէ իր երեք որդիներէն ո՞ր մէկը կրնայ աւելի բարգաւաճ ապագայ ապահովել երկրին՝ իր մահէն ետք, ու անոնցմէ իւրաքանչիւրին կ’առաջարկէ պալատին պարապ ամբարներէն մէկը լեցնել, իրենց կարծիքով, ամենէն օգտակար նիւթով: Երէց որդին ամբարը կը լեցնէ ցորենով՝ շեշտելով հացին եւ առհասարակ սնունդին կենսական անհրաժեշտութիւնը: Միջնեկ որդին կ’ամբարէ փայտ՝ նկատի ունենալով փայտանիւթին կարեւորութիւնը իբրեւ շինարարութեան եւ ջեռուցման համար անհրաժեշտ նիւթ: Կրտսեր որդին ամբարը կը պահէ … դատարկ: Երբ կու գայ ստուգման պահը եւ բոլորով կը մտնեն ամբար՝ հոն բան չեն տեսներ. ծանրածանր խաւար է: Թագաւորը կ’ուզէ յանդիմանել «ծոյլ» որդին: Այդ պահին վերջինս կը վառէ մոմ մը եւ ամբարը տեսանելի կը դառնայ: Որդին կ’ըսէ. – Ես լոյսո՛վ, գիտութեա՛մբ, կրթութեա՛մբ, մշակոյթո՛վ ու արուեստո՛վ պիտի ողողեմ մեր երկիրը: Եթէ ունենանք անոնցմով յագեցած սերունդ, մեր երկիրը կը յորդի ցորենով ալ, փայտով ալ, ամէն տեսակ նիւթական բարիքներով ալ: Պարզ է, որ թագաւոր հայրը իրեն յաջորդ կը կարգէ կրտսեր որդին:

Իր քարոզէն ետք, Տէր Թադէոս կատարեց համայնքային կեդրոնի տան կարգը: Ներկաները մասնակցեցան աղօթքին: Այնուհետեւ խօսք առին գիւղապետ Գէորգ Ամիրխանեանը եւ Ասպետ ու Այտա Փողարեանները: Յստակ էր ելոյթ ունեցողներուն համեստութիւնը. անոնք չէին յաւակներ թէ մեծ գործ կատարած են, այլ ընդամէնը կատարած են իբրեւ հայ ազգի մասնիկ իրենց պարտականութիւնը Հայրենիքի նկատմամբ:

Գիւղի փոքրիկներէն բաղկացած պարախումբի ելոյթէն ետք ներկաները մօտեցան սեղաններուն եւ վայելեցին գօշեցիներուն պատրաստած հիւրասիրութիւնը՝ շնորհաւորանքներ եւ բարեմաղթանքներ յղելով կեդրոնի նորոգութեան բոլոր մասնակիցներուն, մասնաւորաբար Ասպետին ու Այտային՝ բարձր գնահատելով անոնց նուիրուածութիւնը:

Յուզիչ էր այն պահը, երբ ներկայ մելգոնեանցիները յանպատրաստից «երգչախումբ» մը կազմելով երգեցին իրենց Մայր վարժարանին քայլերգը: Շատեր արդէն թոռներու տէր, կը հնչեցնէին այն երգը, որ 30-60 տարի առաջ խանդավառութեամբ կ’երգէին Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան բակին մէջ, մինչդեռ իրենց թոռները 17 տարիէ ի վեր զրկուած են այդ երանութենէն՝ AGBU-ի (չշփոթել Լուիզ Սիմոնի նախագահութեան օրերուն մահացած Հ. Բ. Ը. Մ.ի հետ) Նիւ Եորքի ապիկար եւ տխմար ղեկավարիկներու դաւերուն պատճառով:

Արեւամուտին ուխտաւորներու մեր խումբը, հոգեկան վեհացման պահեր ապրելէ ետք, վերցուց Երեւան վերադարձի ուղղութիւնը:

Կ’արժէ նշել, որ Գօշ երթուդարձի փոխադրակառքը սիրայօժար տրամադրած էր «Գեղարդ» կայքի անձնակազմէն, Հայրենիքի մէջ հաստատուած գործարար Ռազմիկ Մարտիկեանը:

Ասպետ եւ Այտա Փողարեաններու օրինակը պէտք է վարակիչ դառնայ աշխարհի չորս ծագերուն այսօր միլիոններով ապրող հայութեան համար. ԴԱ՛ՐՁ ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՐ: Սա՛ է ազգովին փրկուելու մեր միակ, երաշխաւորուա՛ծ միջոցը: Հայրենիքէն հայկական գերիշխանութեան տակ մնացած այս փոքրիկ հողակտորը կարիքն ունի արարող ձեռքերու եւ միտքերու եւ ոչ թէ աշխարհի ոստաններուն մէջ ցոյցերով, խնդրագիրներով եւ այլններով զայն «պաշտպանելու» պատրանքով մոլորեալներու: Հայրենիքը արարելո՛ւ, ստեղծագործելո՛ւ, սերնդագործելո՛ւ, քարը քարին վրայ դնելու սրբազան վայր է եւ ոչ թէ ծերանոց կամ գերեզմանոց, ուր ուզեն հանգրուանիլ տասնամեակներով օտարներուն համար բարիքներ ստեղծած մեր ազգակիցները: Հարիւր հազարներով, միլիոններո՛վ պէտք է լեցնել երկիրը: Այդ պարագային, բարգաւաճող տնտեսութիւն ալ կ’ունենանք, գերարդիական զէնք ալ, հզօր բանակ ալ, ամէն ինչ ալ: Այս տարրական բանը ե՞րբ պիտի հասկնան թափառաշրջիկ գնչուներուն հաւասար դարձած հայերը…

Տաւուշի մարզի Գօշ գիւղի՝ Մելգոնեան եղբայրներու անունով կոչուած համայնքային կեդրոնին բացումը եթէ մէկ կողմէ պիտի սփռէ հայ գիրի, մշակոյթի եւ արուեստի լոյսը, անոր գոյառման փաստն իսկ շառաչուն ապտակ է ՀԲԸՄ.ը չարագործական կառոյցի վերածած ապիկար ղեկավարիկներուն, որոնք 2005-էն ի վեր խաւարի մէջ կը պահեն 80 տարի միայն լոյս սփռած «Լուսոյ տաճար»ը, փաստ մը, որ հաւասար է ազգային դաւաճանութեան:

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Տագնապներ…

Սամվել Խալաթյան, Երևան, 2 Ապրիլ 2022 Վաղուց, շա՜տ վաղուցվանից, մի կանխազգացում կա մեջս, իբրև՝ կանխազգացումներս կատարվում են: Այդ…
Read More
Read More

Վերջ Գտաւ…Son Buldu!

Թուրքիոյ «Մեղրալուսին»ը Արաբներու Հետ… Մեթր Գասպար Տէրտէրեան, Ազդակ, Պէյրութ Մեր արաբական աշխարհին մէջ Քեմփ Տէյվիտէն ետք, ստեղծուած քաղաքական…
Read More