Առասպելներով պէտք չէ ապրիլ

Հարցազրոյց ֆրանսահայ միջազգային լրագրող եւ քաղաքական վերլուծաբան
Տիգրան Եկաւեանին հետ:
21 Նոյեմբեր 2022
Եկաւեան կը ներկայացնէ իր տեսակէտները Ֆրանսայի Ծերակոյտի վերջերս կայացուցած հայանպաստ որոշումին ու անոր հաւանական հետեւանքներուն վերաբերեալ, ինչպէս նաեւ իր պատկերացումները ֆրանսահայ գաղութին ու ՀՀ-ի պետութեան յարաբերութեան մասին: Ան խորհուրդ կու տայ չապաւինիլ օտարներու քաղցր-մեղր խօսքերուն եւ ՀՀ-Արցախի անվտանգութիւնն ապահովել հայութեան սեփական միջոցներով՝ յառաջացնելով ազգային նոր յարացոյց (paradigm) եւ տեսլական, ուր հայութեան ազգային եւ ՀՀ-Արցախի պետական շահերը ներդաշնակ ըլլան:

1 comment
  1. Տիգրան Եկաւեանը լուրջ եւ քննադատական միտք ունեցող մտաւորական մըն է որ ճիշդ ախտաճանաչում կը կատարէ մեր ազգը յուզող հիմնահարցին մասին որ հայկական զոյգ պետութիւններու վերապրումն իսկ է:

    Երանի թէ Հայաստանի պետութիւնը կարողանար առ նուազն հասկնալ եւ գնահատել իր միտքը՝ անմիջապէս համազգային ճգնաժամային զօրաշարժի մը գլուխը անցնելով:

    Մեր նոր Սարդաարապատը սկսաւ քառասնօրեայ պատերազմին յաջորդ օրը: Ժամանակի շռայլութիւն շատոնցուընէ չունինք: Կամ ազգովին եւ կամաւոր կերպով կ’որոշենք արթննալ մեր թմբիրէն, կամ ալ պատմութեան բեմէն պիտի հեռանանք շուտով եւ ակամայ:

    Բարեկամօրէն՝
    Վիգէն Լ. Ադդարեան

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Եվ եղան հայեր․․․

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, փետրվար 2021                                                                                               Եվ եղան Հայեր․․. Շահան Շահնուր Հայտնություն չի լինի եթե ասել, որ ծանր…
Read More