Test

It’s the same poem on top and below. The difference is there are no spaces between lines on the top sample. To get rid of electronic spaces between lines you may use the word pad instead of the word document.

Dikran

What are the current realistic prospects for Armenia and Karabakh?
They range from bad to worse,
to catastrophic.
Losing a war was a severe blow.
Ignoring grim military and political conditions
and continuing to fight was far worse.
Thinking that there is an Armenian military solution
would be catastrophic.

It is time to make hard choices.

*******

What are the current realistic prospects for Armenia and Karabakh?

They range from bad to worse,

to catastrophic.

Losing a war was a severe blow.

Ignoring grim military and political conditions

and continuing to fight was far worse.

Thinking that there is an Armenian military solution

would be catastrophic.

It is time to make hard choices.

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Հի՞ն, Թէ՞ Նոր Հայեր…

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 17 Փետրուար 2019 Կեդրոնական Եւրոպայի հայկական ներկայութիւնը ունի իւրայատկութիւններ: Հայկական սփիւռքը այս երկիրներու մէջ…
Read More
Read More

Հաւաքական Հայց

Պէյրութ, 26 Դեկտեմբեր 2011 Վսեմաշուք Սերժ Սարգսեան Նախագահ Հայաստանի Հանրապետութեան        Երեւան Մեծարգոյ Պրն. Նախագահ,   Ինչպէս գիտէք՝…
Read More