“Genocide” of Armenian Monuments Continues (static)

Victor Hugo (1802 – 1885), the French poet, playwright, novelist, essayist, statesman, human rights activist and exponent of the Romantic movement in France said,
"The Turk Trampled Through Here"

Victor Hugo (1802 – 1885), the French poet, playwright, novelist, essayist, statesman, human rights activist and exponent of the Romantic movement in France said,
"The Turk Trampled Through Here"

 
 
Photos are from Mr. Sh. Hovsepian's Collection
 

 

You May Also Like
Read More

ՀՀ-ի իրավահաջորդության խնդիրը կամ Հայոց պետական այրերի մեղքերի սրբագրման նոր միջոց

Վահե ՍԱՐԳՍՅԱՆ, «Միտք» վերլուծական կենտրոն ,25.10.2009թ. Հայ-թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրմամբ հասարակական լայն քննարկումների մեկնարկից հետո մեջտեղ եկան մի շարք…
Read More